Leave A Comment

دانلود آهنگ جدید لیلا فروهر دانلود آهنگ جونی جونم

دانلود و پخش آهنگ جونی جونم با صدای لیلا فروهر با بهترین کیفیت در بگوش موزیک.

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;"><strong>متن آهنگ جونی جونم از لیلا فروهر در بگوش موزیک</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> <div class="post-mtn" style="text-align: center;"> <div class="post-mtn"> <div class="post-mtn"> <div class="post-mtn"> <div class="post-mtn"> <div class="post-mtn"> <p><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 11pt;">جونی جونم بیا دردت به جونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">شب مهتاب سی تو آواز می خونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">جونی جونم بیا دردت به جونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">شب مهتاب سی تو آواز می خونم</span></p> <p><br /><span style="font-size: 11pt;">جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم</span></p> <p><br /><span style="font-size: 11pt;">شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">توی شرجی توی گرما ما میرم کنار دریا</span></p> <p><br /><span style="font-size: 11pt;">منتظر به رات میشینم تا قیامت حالا حالا</span><br /><span style="font-size: 11pt;">وای و واویلا به روزم باز به دریا چشم میدوزم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">دل غافل که نیومد تا ابد به پاش میسوزم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">جونی جونم بیا دردت به جونم</span></p> <p><br /><span style="font-size: 11pt;">شب مهتاب سی تو آواز می خونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">مرد دریا تویی دختر کارون مویوم</span></p> <p><br /><span style="font-size: 11pt;">رطب شیرین تویی انار دلخون مویوم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">ابر سرگردون تویی موج گریزون مویوم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">ابر سرگردون تویی موج گریزون مویوم</span></p> <p><br /><span style="font-size: 11pt;">جونی جونم بیا دردت به جونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">شب مهتاب سی تو آواز می خونم</span></p> <p><br /><span style="font-size: 11pt;">جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم</span></p> <p><br /><span style="font-size: 11pt;">بذار مردم بدونن از دل مو</span><br /><span style="font-size: 11pt;">از عشق و از غم و از مشکل مو</span></p> <p><br /><span style="font-size: 11pt;">از اون مروازید غلطون تو دریا</span><br /><span style="font-size: 11pt;">که یک روزی میاد به ساحل مو</span></p> <p> </p> <h2><span style="font-size: 11pt;"><strong>متن آهنگ جونی جونم از لیلا فروهر در بگوش موزیک</strong></span></h2> <p> </p> <p><span style="font-size: 11pt;">جونی جونم بیا دردت به جونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">شب مهتاب سی تو آواز می خونم</span></p> <p><br /><span style="font-size: 11pt;">جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">توی شرجی توی گرما ما میرم کنار دریا</span></p> <p><br /><span style="font-size: 11pt;">منتظر به رات میشینم تا قیامت حالا حالا</span><br /><span style="font-size: 11pt;">وای و واویلا به روزم باز به دریا چشم میدوزم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">دل غافل که نیومد تا ابد به پاش میسوزم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">جونی جونم بیا دردت به جونم</span></p> <p><br /><span style="font-size: 11pt;">شب مهتاب سی تو آواز می خونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">جونی جونم بیا دردت به جونم</span></p> <p><br /><span style="font-size: 11pt;">شب مهتاب سی تو آواز می خونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">جونی جونم بیا دردت به جونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">شب مهتاب سی تو آواز می خونم</span><br /><span style="font-size: 11pt;">جونی جونم</span></p> <p><span style="font-size: 11pt;"><strong>متن آهنگ جونی جونم از لیلا فروهر در بگوش موزیک</strong></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <div class="bs-shortcode-alert alert alert-info"> <p><span style="font-size: 11pt;"><strong>دانلود و پخش موزیک های قدیمی و نوستالژی به همراه متن در بگوش موزیک</strong></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;"> </span></p>

Newly Released Albums