download song X band named Comrade went

download song X band named Comrade went

By download song X band called Comrade went along with the song lyrics with the best quality in goosh music

Leave A Comment

دانلود آهنگ x باند به نام رفیقم رفت

دانلود آهنگ x باند به نام رفیقم رفت بهمراه متن آهنگ با بهترین کیفیت در بگوش موزیک

<div class="rkianoosh_txt"> <p style="text-align: center;">دانلود آهنگ  به نام x باند به نام رفیقم رفت  بهمراه متن آهنگ با بهترین کیفیت در بگوش موزیک</p> <p style="text-align: center;">متن موزیک</p> <p style="text-align: center;">[آلبوم اکس بندیها]<br />نیمه شب بی صدا<br />اشکام روی نامها<br />یخ زدم تو کجایی<br />چقدر سردن جاده ها<br />یادش بخیر یه بنده خدایی میگفت باهام میاد پا به پام<br />تا الان توی زندگیم ندیدم نامرد مثل تو تا به حال<br />رفت رفیقم رفت نمیدونی چقدر زجر کشیدم رفت<br />نامرد دیگه چی میخوای از جونم آخه به تو نه نمیگم من<br />منو این دل بی تابیم تو با یکی دیگه میخوابی<br />شنیدم بد با این یارو فابی<br />ایشاالله خوشبخت بشی آمین<br />رفت رفیقم رفت نمیدونی چقدر زجر کشیدم رفت<br />نامرد دیگه چی میخوای از جونم آخه به تو نه نمیگم من<br />منو این دل بی تابیم تو با یکی دیگه میخوابی<br />شنیدم بد با این یارو فابی<br />ایشاالله خوشبخت بشی آمین<br />میرم<br />برو ببین فکر منم نکنیا<br />من هر موقع مشکلی باشه میام<br />راستی موهاتو کوتاه کردی باحال شدیا<br />عکساتو می بینم توی پیجت توو نخطم<br />میگی بس کن کاراتو خره فنتم<br />هرجایی گیر کنی پشت سرتم<br />ولی می دونم حرفام به چپتن<br />من چیکار کردم<br />والا نمی دونم این عشق و برنامه ها با ما نمی مونن<br />من انتقاممو خودم می گیرم<br />ببین منتظر کارما نمی مونم<br />میگی چرا لحنت عوض شد<br />دلم بدجوری از زمونه خورد<br />ببین دیگه بازی عوض شد<br />اون پسر مهربونه مرد<br />همه چیز خراب شد<br />من از این شهر لعنتی میرم<br />خوبی بدی دیدی حلال کن<br />نمی دونم چطور نفهمیدم<br />چه خواب هایی دیدی برام تو<br />از این به بعد منو هر جایی دیدی<br />حتی نیا جلو سلام کن<br />رفت رفیقم رفت<br />چقدر زجر کشیدم رفت<br />نامرد<br />به تو نه نمیگم نه<br />منو این دل بی تابیم<br />تو با یکی دیگه میخوابی<br />میگن بد با این یارو فابی<br />ایشاالله خوشبخت بشی آمین<br />رفت رفیقم رفت نمیدونی چقدر زجر کشیدم رفت<br />نامرد دیگه چی میخوای از جونم آخه به تو نه نمیگم من<br />منو این دل بی تابیم تو با یکی دیگه میخوابی<br />شنیدم بد با این یارو فابی<br />ایشاالله خوشبخت بشی آمین<br />رفت رفیقم رفت<br />چقدر زجر کشیدم رفت<br />من بمیرم نرو<br />من میمیرم برات</p> <p style="text-align: center;">دانلود آهنگ  به نام x باند به نام رفیقم رفت  بهمراه متن آهنگ با بهترین کیفیت در بگوش موزیک</p> </div>

Newly Released Albums

35
35
34
34
21